Hoe herken je of een leraar te kampen heeft met werkdruk?

Leraren ervaren regelmatig te hoge werkdruk. Meestal draaien ze extra uren of hebben ze simpelweg teveel werk. De werkdruk verhoogt wanneer de leraren het gevoel hebben dat ze het werk niet goed uit kunnen voeren. Bijvoorbeeld doordat zij geleidelijk aan de controle verliezen over de hoeveelheid taken, geen ondersteuning krijgen van collega’s, niet weten wat precies van hun wordt verwacht of als zij niet over (digitale) middelen en/of vaardigheden beschikken. Maar hoe herken je nou van buitenaf dat de leraren werkdruk ervaren?

Werkdruk herkennen

Op school is het misschien makkelijker te herkennen of een leraar kampt met werkdruk, maar buiten de school is dat niet het geval. Wat een leraar vaak doet is het werk met zich meenemen na schooltijd. Als de leraar onderweg is naar huis en zelfs als die thuis is, is hij of zij nog bezig met de overvloed aan taken en opdrachten. Om een leraar te helpen is het daarom van belang om tijdig de signalen te herkennen. Voor een onderwijsorganisatie kan een HR bureau dit probleem professioneel aanpakken en samen met de organisatie en de leraar tot een oplossing komen. 

Signalen

Om te herkennen of een leraar werkdruk ervaart is het belangrijk om als leidinggevende een aantal vragen te stellen aan de leraar. Gaat de leraar ’s ochtends voldoende uitgerust naar mijn werk? Is zijn of haar takenpakket helder? Weet de leraar wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn en wat collega’s oppakken? Kan de leraar de hoeveelheid werk verwerken in de daarvoor aangewezen tijd? Weet de leraar wat de verwachtingen zijn over de resultaten van zijn of haar werkzaamheden? Is het antwoord op bovenstaande vragen met ‘nee’ beantwoord? Dan is het tijd om een HR bureau in te schakelen die samen met de organisatie en de leraar het probleem van een te hoge werkdruk kan oppakken.